Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie
Tijdpad Procedure Reglement Ned. Finale Int. Finale 

Reglement

Dit regelement is van toepassing voor alle deelnemers aan de National Economics Challenge, zowel de voorrondes, de Nederlandse finale als de internationale finale.

 • Er wordt gespeeld in twee divisies: de David Ricardo divisie en de Adam Smith divisie.
 • De David Ricardo divisie is bestemd voor leerlingen in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs, zowel havo als vwo. Deelnemers hebben niet eerder aan de Challenge meegedaan.
 • de Adam Smith divisie is bestemd voor leerlingen in het vijfde jaar van het voortgezet onderwijs of voor leerlingen die voor de tweede of derde keer meedoen aan de Challenge.
 • Elk team waar één of meer deelnemers het vijfde jaar van het voortgezet onderwijs volgen, moe
 • Elk team speelt alleen tegen teams uit dezelfde divisie


 • Teamsamenstelling
 • Elke team bestaat uit maximaal vier leerlingen
 • Een team met maar drie leerlingen is mogelijk en mag deelnemen aan de Challenge.
 • Alle leerlingen van een team hebben les op dezelfde school, of gaan naar het zelfde huiswerk- of bijscholingsinstituut. Op deze manier kunnen leerlingen van verschillende scholen toch één team vormen.
 • Minimaal twee leden van het originele team doen mee tijdens een volgende ronde, als een team zich kwalificeert voor die volgende ronde.
 • Er kunnen geen scores van deelnemers bij elkaar opgeteld worden om op deze manier een nieuw (zich kwalificerend) team te vormen.
 • Elk team heeft een coach. De coach is in principe een docent van alle leerlingen van het team. In gevallen dat een team niet bestaat uit leerlingen van dezelfde school is de coach werkzaam voor het huiswerk- of bijscholingsinstituut, waar het team zich gevormd heeft
 • De coach begeleidt het team op alle activiteiten waarin de aanwezigheid van het team gewenst/vereist is. Denk hierbij aan voorbereidingsdagen, voorrondes, de Nederlandse finale en de internationale finale.
 • De coach van het team is bij voorkeur lid van de Vecon.


 • Voorwaarden voor deelnemers
 • Een deelnemer moet ingeschreven staan bij een in Nederland (of haar overzeese gebiedsdelen) gevestigde school voor voortgezet onderwijs. De deelnemer is niet verplicht economie te volgen
 • Een leerling die economie heeft gevolgd op een hoger niveau (HBO+) mag niet deelnemen aan de Challenge.
 • Leerlingen in het vijfde jaar doen altijd mee in de Adam Smith divisie.
 • Geen enkele deelnemer mag meer dan één keer deelnemen in de David Ricardo divisie. Ongeacht het leerjaar waarin de leerling les heeft, moet hij in dat geval zich inschrijven in de Adam Smith divisie.


 • Commissie van reglementen
  Er zal een commissie worden samengesteld die toeziet op de naleving van de reglementen. In de commissie neemt één lid van de organisatie plaats, één (begeleidend) docent en een door de Vecon aangewezen vertegenwoordiger, zijnde geen lid van de redactie of van enig bestuursorgaan van de Vecon
 • De commissie is belast met het toezien op de naleving van de reglementen, zowel tijdens de voorrondes als de Nederlandse finale.
 • Opmerkingen of klachten betreffende het naleven van de reglementen kunnen worden gestuurd aan de voorzitter van de commissie.


 • Bron: https://www.councilforeconed.org/national-economics-challenge/rules/