Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie

National Economics Challenge


In het studiejaar 2020 - 2021 wordt de National Economics Challenge, een competitie voor leerlingen die het vak economie hebben, voor de 21ste keer georganiseerd door de Council for Economic Education.

De Challenge is een wedstrijd tussen leerlingen, waarin economie centraal staat.

Oorspronkelijk was de Challenge alleen voor Amerikaanse highschool scholieren,
maar sinds vier jaar doen ook Chinese scholieren aan de competitie mee.
Nederland kan het tweede niet-Amerikaanse land te worden dat deelneemt aan de National Economics Challenge.
Daarvoor moeten minimaal 50 teams van vier leerlingen worden ingeschreven!

Deelnemers aan de Challenge bereiden zich intensief voor op de competitie met
behulp van hun docent(en). Ten behoeve van de wedstrijd ontwikkelen of verbe-
teren deelnemers hun creativiteit, oplossingsgericht handelen en/of kritisch denken.
Daarnaast werken leerlingen intensief samen in teams van vier. Dit is voor leerlingen niet alleen nuttig voor de Challenge, maar helpt ze ook in hun vervolgstudies en latere carrière.


De Challenge verdiept economische kennis (macro, micro en internationaal), o.a. benodigd voor het eindexamen.

De Vecon ziet de Challenge als meer dan een competitie. De Vecon wil daarom een traject creëren waar deelnemende leerlingen en hun docenten worden voorbereid op deelname aan de Challenge, zodat noch de Engelse taal, noch de economische gebieden een belemmering vormen voor deelname.
Daarnaast kan de Challenge het vak economie aantrekkelijker maken.
Nederland zal bij voldoende deelname voor het eerst meedoen aan de National Economics Challenge in het schooljaar 2020 - 2021. Om de belangstelling te peilen is op de website een voorinschrijvingsformulier geplaatst. Met het invullen van dit formulier geeft een docent aan dat hij van plan is volgend jaar met één of meerdere teams deel te nemen aan de Challenge.

Klik hier om je aan te geven met hoeveel teams je mee wilt doen.

Nieuws


16 april 2020 Voorlichtingsbijeenkomst
Op donderdag 16 april zal er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden voor docenten die meer willen weten over meedoen aan de National Economics Challenge.
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Klik hier om je op te geven voor deze bijeenkomst
Lees meer

Voorinschrijvingen gevraagd
Als je met je school met één of meerdere teams wilt meedoen kun je eigenlijk nu al beginnen met de voorbereiding op de Challenge. Er wordt op dit moment materiaal geselecteerd dat hiervoor gebruikt kan worden. Zodra dit materiaal beschikbaar is,
vind je dat op deze website.
Het aangeboden materiaal is veelal in het Engels. Dit om beter voorbereid te zijn op de voorrondes, die ook in het Engels zijn. Dat zal ongetwijfeld extra inzet vergen van leerlingen en docenten, maar de beloning is dan ook navenant: de winnaars gaan naar New York.
Klik hier om je aan te geven met hoeveel teams je mee wilt doen.
Lees meer

Primeur: de eerste voorinschrijving!
De eerste voorinschrijving voor deelname aan de National Economics Challenge is binnen bij de Nederlandse organisatie.
De eert valt te beurt aan de economiedocenten van het Coornhert Gymnasium in Gouda. Zij verwachten met twee vwo-teams aan de Challenge mee te doen.

Volg de docenten van het Coornhert en schrijf je ook alvast in.

Klik hier om je aan te geven met hoeveel teams je mee wilt doen.
Lees meer

Meer nieuws