Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie
Tijdpad Procedure Reglement Ned. Finale Int. Finale 

De ChallengeBron: https://www.councilforeconed.org/national-economics-challenge/


The National Economics Challenge en Nederland
Van oudsher is het Nederlandse onderwijs vooral gericht op gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden. De bollebozen moesten het zelf maar uitzoeken. Maar nu heeft een derde van de basisscholen een 'plusklas' voor de hoog-
vliegers. Veel middelbare scholen hebben speciale talentklassen of ze geven tweetalig onderwijs, gymnasia kunnen de groeiende vraag nauwelijks aan. Het absolute toptalent kan terecht in een technasium of econasium. De tijd dat slimme leerlingen werden uitgescholden voor nerds is voorbij. De veranderende onderwijscultuur in Nederland vraagt om initiatieven voor leerlingen die meer willen. De National Economics Challenge is een prachtig middel om deze leerlingen ook iets meer aan te bieden. Het gaat dan niet alleen om de slimmere leerling, maar ook om elke leerling die uitgedaagd wil worden.