Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie
Tijdpad Procedure Reglement Ned. Finale Int. Finale 

Internationale Finale

De Nederlandse kampioen in beide divisies wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale finale in New York/Newark.
 • Alle teams beginnen in de finale met een score van nul. De scores uit de voorrondes worden niet meegenomen naar de internationale finale.
 • Er zijn vier speelrondes. Elke divisie heeft zijn eigen vragen.
 • Ronde I-III bestaan uit 15 meerkeuzevragen met vier opties. Deze rondes duren 20 minuten. Iedere deelnemer speelt individueel. De teamscore in deze drie rondes wordt bepaald door de drie hoogste scores van de teamleden bij elkaar op te tellen. Ronde 1 behelst micro-economie, ronde II macro-economie en ronde III internationale economie en actuele gebeurtenissen.
 • In ronde IV opereert het team als geheel. Het team analyseert een in een casus geschetst probleem. Het team presenteert haar oplossing aan een panel van wijze vrouwen en mannen. De score wordt bepaald op basis van de compleetheid van het antwoord, de economische analyse, het economisch inzicht, de gebruikte kennis en de presentatie.
 • De scores van ronde I-IV worden bij elkaar opgeteld om te bepalen welke teams doorgaan naar ronde V, de Quiz bowl ronde.
 • Teams die doorgaan naar de laatste ronde krijgen voor aanvang van deze ronde een kopie van de reglementen uitgereikt.
 • De finales worden in mei 2021 gehouden in New York/Newark.
 • Zenuwachtig na de eerste serie meerkeuzevragen.

  De finale live uitgezonden en gepresenteerd door CNBC TV.

  Nan Morrison, CEO Council for Economuc Education start de quiz bowl ronde.

  Economie om de hoek bij de finale.