Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie
Tijdpad Procedure Reglement Ned. Finale Int. Finale 

Procedure

De Nederlandse voorrondes zijn het eerste deel van de National Economics Challenge. Docenten registreren teams van 4 leerlingen (3 mag, maar is niet wenselijk). De docent zal tot en met de finale in de Verenigde Staten optreden als coach van het team. Docenten kunnen teams inschrijven zonder de namen van leerlingen in te vullen.
De voorrondes in Nederland zijn gelijk aan de online voorrondes in de Verenigde Staten. De vragen zullen dan ook in het Engels worden gesteld.
Na de voorrondes worden de beste Nederlandse teams toegelaten tot de Nederlandse finale. De Nederlandse finale bestaat deels uit online vragenrondes en deels uit het presenteren van een casus.
De beste Nederlandse teams worden uitgezonden naar de internationale finale in New York/Newark.


De wedstrijd wordt in twee divisies gespeeld:
David Ricardo divisie voor vierdejaars leerlingen havo en vwo en
Adam Smith divisies voor vijfdejaars leerlingen vwo.

Geen enkele deelnemer mag meer dan één keer meedoen in de David Ricardo divisie. Elke leerling(havo of vwo), die voor de tweede keer meedoet, moet zich aansluiten bij een 5-vwo team.

De voorrondes bestaan uit 30 vragen waarvoor 35 minuten tijd beschikbaar is.
Elke goed beantwoorde vraag levert 10 punten op.
Van elk team worden de beste drie scores bij elkaar opgeteld. De laagste score valt dus af.
De beste 8 teams gaa door naar de Nederlandse finale.
Voor de Nederlandse finale krijgt elke deelnemer drie vragenrondes met 15 vragen. Ook hier worden de beste drie scores bij elkaar opgeteld. Vervolgens is er een teamronde waar het team gezamenlijk antwoord. Hierin zijn net zoveel punten te verdienen als in een individuele ronde.
Tijdens de Nederlandse finale krijgen de deelnemers ook een casus voorgelegd. Zij moeten voor het gegeven probleem een oplossing bedenken en deze presenteren aan een jury van wijze vrouwen en mannen.
De scores van de presentaties worden opgeteld bij de scores van de meerkeuzevragen.
De beste twee teams strijden vervolgens om de titel "Nederlands Kampioen".

Van beide divisies wordt de Nederlands Kampion uitgezonden naar de internationale finale in New York/Newark (reis, hotel en maaltijden worden betaald).
Studenten worden op de eerste dag ontvangen in een goed hotel.
De tweede dag gaat van start met een gezamenlijk ontbijt. Daarna worden de meerkeuzevragen gemaakt.
Na de gezamenlijke luch gaan de leerlingen aan de slag met een casus om deze vervolgens te presenteren aan een commissie van wijze vrouwen en mannen.
De avond wordt gevuld met een cruise met diner over de New Yorkse rivieren.
Tijdens het diner worden de beste teams bekend gemaakt die op dag drie strijden om de titel.
Op dag drie zijn de Quiz bowl rounds. Amerikaanse en internationale teams strijden onderling om de eerste plaats in hun divisie.
De wedstrijd wordt afgesloten met een quiz bowl om de internationale kampioen in de divisies te bepalen.

Bron: https://www.councilforeconed.org/national-economics-challenge/competition-procedure/