Home De Challenge Meedoen Tests Nieuws Organisatie
Tijdpad Procedure Reglement Ned. Finale Int. Finale 

Nederlandse Finale

De beste acht Nederlandse teams in beide divisies strijden tijdens de landelijke finale tegen elkaar. Van beide divisies wordt één team uitgezonden naar de internationale finale in New York/Newark.
De Nederlandse finale bestaat uit twee delen:
 • Een serie van geschreven (of online) tests, die tegelijkertijd bij alle zich kwalificerende teams wordt afgenomen. De datum wordt ruim vooraf bekend gemaakt.
 • De Nederlandse finale bestaat uit vijf rondes, waaraan alle teams meedoen.
 • Ronde I-III bestaan uit 15 meerkeuzevragen met vier opties. Deze rondes duren 20 minuten.
 • Tijdens ronde I-III speelt iedere deelnemer individueel. De teamscore is de som van de drie beste individuele scores.
 • In ronde IV treedt het team op als team en leveren een gezamenlijk antwoord in op de vragen. Ronde IV bestaat uit 15 meerkeuzevragen met vier opties. Deze rondes duren 20 minuten.
 • Elke divisie heeft zijn eigen vragen.
 • In ronde V krijgen de deelnemers een casus voorgeschoteld. Zonder hulpmiddelen moeten zij een oplossing bedenken en deze presenteren aan een jury van wijze vrouwen en mannen.
 • De twee beste teams per divisie spelen de drukknop quiz.


 • De bevraagde inhoud is als volgt:
 • Ronde I: Micro-economie.
 • Ronde II Macro-economie.
 • Ronde III: Internationale economie en actuele gebeurtenissen.
 • Ronde IV: Willekeurige vragen uit elke categorie.
 • Ronde V: In de casus wordt een economische situatie geschetst. Dat kan op zowel micro, macro als internationale situaties gaan.


 • Scores
 • Alle teams beginnen in de finale met een score van nul. De scores uit de voorrondes worden niet meegenomen naar de internationale finale.
 • De te behalen punten zijn voor ronde I-IV gelijk: 10 punten voor een goed antwoord en 0 punten voor een fout of geen antwoord.
 • In ronde I-IV zijn dan in totaal 900 punten te behalen. In ronde V zijn 450 punten te behalen.
 • Bij een gelijke stand wordt eerst gekeken naar de score van de casus, vervolgens naar de teamscore in ronde IV en daarna naar de totaal behaalde score in ronde I-III. Als laatste wordt gekeken naar de hoogst scorende individuele deelnemer.
 • De twee beste team per divisie worden vervolgens uitgenodigd om de Nederlandse finalequiz te spelen.
 • De winnaar wordt gekroond tot Nederlands kampioen en wordt uitgezonden naar de internationale finale in de Verenigde Staten. • Bron: https://www.councilforeconed.org/national-economics-challenge/rules/